Hưởng ứng tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2016


HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09/11/2016. cÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT TUYÊN TRUYỀN :

1> HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM 2013

2> LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

3> LUẬT BAO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014

4> LUẬT BẢO HIỂM Y TÊ NAM 2014

MỌI THONG TIN CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM


Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748