Các giải thưởng tiêu biểu


 • Giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội hoa xuân Tết nguyên đán Kỷ Hợi (QĐ số 428/QĐ-UBND ngày 12/02/2019).
 • Giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho tập thể có thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 (QĐ số 892/QĐ-UBND ngày 22/3/2019).
 • Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2018 (QĐ số 67/ QĐ-BHXH ngày 10/01/2019).
 • Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2018 (QĐ số 1044/QĐ-UBND ngày 10/5/2019).
 • Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 (QĐ số 2670/QĐ-UBND ngày 24/12/2019).
 • Giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 (QĐ số 178/QĐ-UBND ngày 10/01/2020).
 • Giấy khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cho tập thể đã có thành tích tốt trong hoạt động kết nghĩa năm 2019 (QĐ số 349/QĐ-BCH ngày 25/02/2020).
 • Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 (QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 07/01/2020).
 • Giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho tập thể đạt Giải Ba Hội thi Xanh - sạch - đẹp lần thứ 14 năm 2019 (QĐ số 6109/QĐ-UBND ngày 12/12/2019).
 • Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2019 theo QĐ số 2721/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam dành cho Đơn vị Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 -2020, theo Quyết đinh số 280/QĐ-KHVN ngày 16/11/2020 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019, theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dành cho cho Đơn vị học tập có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020”, theo Quyết định số 2268 QĐ/UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dành cho Đơn vị có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2000-2020, theo Quyết định số 2949 QĐ/UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Danh hiệu Đơn vị Tiên tiến dành cho Ban Chỉ huy Quân sự Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, theo Quyết định 2485/QĐ ngày 01/12/2020 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố Đà lạt.

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  20/06/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  20/06/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  20/06/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  20/06/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  20/06/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748