Thông tin cổ đông


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Dịch vụ

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  16/07/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  16/07/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  16/07/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  16/07/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  16/07/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748