CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022


Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 01/01/2022 và Nghị Định 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ của các khu vực như sau:

- Đối với Quý II/2022: Đài hoá thân Hoàn Vũ Đồi Tam Tạng (chi tiết xem file đính kèm)

- Đối với Quý II/2022: Lò đốt rác y tế. (chi tiết xem file đính kèm)


Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  05/06/2023
 • Thông báo đấu giá tài sản
  05/06/2023
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  05/06/2023
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  05/06/2023
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  05/06/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748