CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022


Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 01/01/2022 và Nghị Định 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ của các khu vực như sau:

- Đối với Quý II/2022: Đài hoá thân Hoàn Vũ Đồi Tam Tạng (chi tiết xem file đính kèm)

- Đối với Quý II/2022: Lò đốt rác y tế. (chi tiết xem file đính kèm)


Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  16/07/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  16/07/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  16/07/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  16/07/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  16/07/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748