Hoạt động


THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ

Chi tiết

CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Chi tiết

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022

Chi tiết

Thông báo đấu giá tài sản

Chi tiết

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông

Chi tiết

Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Chi tiết

Thông báo thay đổi số tài khoản dịch vụ vệ sinh môi trường

Chi tiết

Thông báo tạm ngưng đón khách tham quan tại vườn hoa thành phố

Chi tiết

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  16/07/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  16/07/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  16/07/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  16/07/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  16/07/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748