Danh sách Phòng Ban Đội trực thuộc Công ty


 • Phòng tổ chức hành chính:
  Điện thoại: (0263). 3821758
 • Phòng kế toán tài chính:
  Điện thoại: (0263). 3832920
 • Phòng kế hoạch kỹ thuật kinh doanh:
  Điện thoại: (0263). 3822016 – (0263). 3533749
 • Ban quản lý vườn hoa thành phố:
  Điện thoại: (0263). 3837771 – (0263). 3553545
 • Ban quản lý nghĩa trang:
  Điện thoại: (0263). 3836726 - Hotline: 1900575748.
 • Đội Thanh tra vệ sinh môi trường:
  Điện thoại: (0263). 3533155 - Hotline: 1900575748.
 • Đội môi trường:
  Điện thoại: (0263). 3822042 - Hotline: 1900575748.
 • Đội khai thác vận chuyển:
  Điện thoại: (0263). 3835514 - Hotline: 1900575748.
 • Đội công trình giao thông:
  Điện thoại: (0263). 3531116 - Hotline: 1900575748.
 • Đội chiếu sáng:
  Điện thoại: (0263). 3835513
 • Đội công viên cây xanh:
  Điện thoại: (0263). 3533144 - Hotline: 1900575748.
 • Đôi sản xuất hoa – cây xanh:
  Điện thoại: Hotline: 1900575748.

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  13/08/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  13/08/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  13/08/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  13/08/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  13/08/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748