Quá trình hình thành & Phát triển


 • 1996: Tiền thân của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt là Công ty Quản lý Công trình Đô Thị Đà Lạt được thành lập vào năm 1996 theo Quyết định số 336QĐ/UB-TC ngày 30/03/1996 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất Công ty Công trình công cộng và Công ty Vệ sinh mai táng.
 • 2002: UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 115/2002/QĐ-UB ngày 09/09/2002 sáp nhập Công ty Công viên hoa và cây xanh vào Công ty.
 • 2010: UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1401/QĐ-UB ngày 30/06/2010 về việc chuyển Công ty Quản lý Công trình Đô thị Đà Lạt thành Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Đô thị thành phố Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị thành phố Đà Lạt chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 06/01/2011.
 • 2015: UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 30/03/2015 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị thành phố Đà Lạt thành Công ty cổ phần. Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 30/06/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 580075878 thay đổi lần thứ 5 ngày 30/06/2015 với số vốn điều lệ là 55.279.150.000 đồng.
 • 2017: Công ty bổ sung người đại diện theo pháp luật tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 580075878 thay đổi lần thứ 6 ngày 16/11/2017.
 • 2018: Công ty thay đổi vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 580075878 thay đổi lần thứ 7 ngày 24/8/2018.

 2019: Ngày 19/08/2019, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 37/2019/GCNCPVSD cho Công ty với số lượng cổ phiếu đăng ký là 5.614.300 cổ phiếu, mã chứng khoán là DUS. Ngày 08/01/2020, cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chính thức được đưa vào giao dịch trên sàn UPCOM với giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên là 12.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  16/07/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  16/07/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  16/07/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  16/07/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  16/07/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748