Thông tin chung - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt


 • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT.
 • Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT.
 • Tên viết tắt: DALATURBANCO.
 • Tên Tiếng Anh: DALAT URBAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY.
 • Mã cổ phiếu: DUS.
 • Vốn điều lệ: 56.143.000.000 đồng.
 • Trụ sở chính: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
 • Điện thoại: (0263) 3821 758.
 • Fax: (0263) 3837 030.
 • Email: dothidalat123@gmail.com.
 • Website: www.dothidalat.com.vn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5800075878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/01/2021.

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  13/08/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  13/08/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  13/08/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  13/08/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  13/08/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748