Thông tin cổ đông


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Dịch vụ

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748