Thông tin cổ đông


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Dịch vụ

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  22/09/2023
 • Thông báo đấu giá tài sản
  22/09/2023
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  22/09/2023
 • CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022
  22/09/2023
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  22/09/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748