Giới thiệu


Thông tin chung - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

Chi tiết

Quá trình hình thành & Phát triển

Chi tiết

Các giải thưởng tiêu biểu

Chi tiết

Ngành nghề & địa bàn kinh doanh

Chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Chi tiết

Danh sách Phòng Ban Đội trực thuộc Công ty

Chi tiết

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748