Thông tin cổ đông


Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bà Vũ Thị Lương

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Nguyễn Thị Hòa Bình

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận cổ phần của ông Vũ Văn Báu

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận cổ phần của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

Chi tiết

Dịch vụ

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748