Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT XIN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM:

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2020. 

Tệp đính kèm

 • BCTC QUY 3 nam 2020.pdf

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748