Thông tin cổ đông


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết

Dịch vụ

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo thay đổi số tài khoản dịch vụ vệ sinh môi trường
  25/09/2022
 • Thông báo thay đổi giá vé tham quan vườn hoa thành phố
  25/09/2022
 • CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022
  25/09/2022
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt
  25/09/2022
 • Thông báo tạm ngưng đón khách tham quan tại vườn hoa thành phố
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748