CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ III NĂM 2022


Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 01/01/2022 và Nghị Định 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ của các khu vực như sau:

Khu vực Lò đốt rác y tế, đường Nguyễn Đình Quân, Phường 5 - TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng:

- Chỉ tiêu về chất thải rắn. (chi tiết xem file đính kèm)

- Chỉ tiêu về khí thải. (chi tiết xem file đính kèm)

- Chỉ tiêu về nước thải. (chi tiết xem file đính kèm)

- Chỉ tiêu về không khí xung quanh. (chi tiết xem file đính kèm)


Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  20/06/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  20/06/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  20/06/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  20/06/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  20/06/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748