Hoạt động


CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Chi tiết

Thông báo đấu giá tài sản

Chi tiết

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông

Chi tiết

Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Chi tiết

Thông báo thay đổi số tài khoản dịch vụ vệ sinh môi trường

Chi tiết

Thông báo tạm ngưng đón khách tham quan tại vườn hoa thành phố

Chi tiết

Thông báo thay đổi giá vé tham quan vườn hoa thành phố

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

Chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2017

Chi tiết

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  25/09/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  25/09/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  25/09/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  25/09/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748