Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông


THÔNG BÁO

GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CĂN CỨ TỜ TRÌNH SỐ 72/TTR-CTDVĐTĐL NGÀY 13/04/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT V/V XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

CĂN CỨ CÔNG VĂN SỐ 27/ĐKKD NGÀY 20/04/2020 CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG) V/V THỐNG NHẤT VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT.

NAY CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT: XIN THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020, THỜI GIAN TỔ CHỨC CHẬM NHẤT TRƯỚC NGÀY 30/06/2020. CÔNG TY SẼ CÓ THÔNG BÁO NGÀY CHÍNH THỨC ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT.

TRÂN TRỌNG!


(XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI)


Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  05/12/2022
 • Thông báo đấu giá tài sản
  05/12/2022
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  05/12/2022
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  05/12/2022
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  05/12/2022

Liên hệ

Liên hệ
1900575748