Thông báo thay đổi số tài khoản dịch vụ vệ sinh môi trường


THÔNG BÁO

V/v thay đổi thông tin tài khoản giao dịch ngân hàng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt 
đối với thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xin được thông báo đến Quý khách hàng V/v thay đổi thông tin tài khoản giao dịch ngân hàng của Công ty đối với thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (trước đây là Phí vệ sinh) như sau:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
 • Số tài khoản: 1170 0285 2865
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng.

Kể từ ngày 01/04/2020 kính đề nghị Quý khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (trước đây là Phí vệ sinh) cho Công ty chúng tôi theo thông tin giao dịch ngân hàng mới như trên.

Việc thay đổi thông tin giao dịch ngân hàng trên sẽ không ảnh hưởng đến các nội dung, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện tất cả các khoản mục trong Hợp đồng đã ký kết trước đây.

Trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng có thể thực hiện bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo thông tin giao dịch ngân hàng mới.

Rất mong sự phối hợp của Quý khách hàng.

Trân Trọng!


Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  20/06/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  20/06/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  20/06/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  20/06/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  20/06/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748