Nghị quyết của hội đồng quản trị tháng 11 năm 2020


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020:

- NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT.

- THÔNG BÁO CỦA HĐQT.

(CHI TIẾT: XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM) 

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  24/04/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  24/04/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  24/04/2024
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  24/04/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  24/04/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748