Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT XIN CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. (MỌI CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM)

Tệp đính kèm

 • NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG NAM 2018.pdf
 • BIEN BAN HOP DAI HOI CO DONG NAM 2018.pdf

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  22/09/2023
 • Thông báo đấu giá tài sản
  22/09/2023
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  22/09/2023
 • CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022
  22/09/2023
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  22/09/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748