THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt !

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 27/4/2023 (thứ Năm)

(Các cổ đông vui lòng có mặt trước 30 phút)

Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại hội Cổ Đông năm 2023:

1. Nghị Quyết của HĐQT.

2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

6. Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.

7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình và tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội: (Mọi chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!


Ghi chú:

*Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc Fax số 0263.3533749 trước 11h30 ngày 22/4/2023

* Tham dự đại hội: Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ. Đối với cổ đông: khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền.

Tệp đính kèm

 • 654313448_HDQT-NQ-14.pdf
 • 654323449_HDQT-TTr-09.pdf
 • 654343451_HDQT-NQ-05.pdf
 • 654333450_HDQT-TTr-12.pdf
 • 654363453_HDQT-TTr-11.pdf
 • 654353452_HDQT-TTr-08.pdf
 • 654383456_HDQT-BC-06.pdf

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  22/09/2023
 • Thông báo đấu giá tài sản
  22/09/2023
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  22/09/2023
 • CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022
  22/09/2023
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  22/09/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748