Thông báo nhân sự ban điều hành Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT XIN THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2025:

I. THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lê Quang Thanh Liêm - Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công Ty.

3. Ông Phạm Tuấn Sơn - Thành viên HĐQT - Phó Giám Đốc.

4. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT - Phó giám Đốc.

5. Ông Nguyễn Võ Lê Huy - Thành viên HĐQT.

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1.. Bà Trần Thị Nam Hải - Trưởng Ban Kiểm Soát.

2. Ông Trần Quang Thắng - Thành viên BKS.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên BKS. 

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm: 

Tệp đính kèm

 • DUS-BIENBENHOPHDQT.pdf
 • DUS-BIENBANBKS.pdf

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  22/09/2023
 • Thông báo đấu giá tài sản
  22/09/2023
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  22/09/2023
 • CÔNG KHAI KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2022
  22/09/2023
 • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  22/09/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748