Thông qua nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT XIN CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019: (TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM)

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019.

- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019. 

Tệp đính kèm

 • BIEN BAN DHCD 2019.pdf
 • NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2019.pdf

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  20/06/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  20/06/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  20/06/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  20/06/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  20/06/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748