THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022.

Thời gian: vào lúc 08h30 ngày 28/04/2022 (Thứ Năm).

(Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước 30 phút để làm thủ tục)

Địa điểm: tai Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP.Đà Lạt.


Các nội dung dự kiến trình bày trong Đại hội Cổ Đông năm 2022:

Nghị Quyết của HĐQT.

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Các tờ trình Đại Hội Cổ Đông.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình và tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội: (Mọi chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới)

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú:

*Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc fax số 0263.3837030 trước 11h30 ngày 23/04/2022.

* Tham dự đại hội: Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Tài liệu họp đã gửi kèm Thư mời. Đối với cổ đông: khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền. Đại Biểu tham dự Đại Hội đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tệp đính kèm

 • DHCD.rar

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  20/06/2024
 • Khai mạc Chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế năm 2022 tại Vườn Hoa Thành Phố
  20/06/2024
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
  20/06/2024
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  20/06/2024
 • Thông báo đấu giá tài sản
  20/06/2024

Liên hệ

Liên hệ
1900575748