Hoạt động


Thông báo thay đổi giá vé tham quan vườn hoa thành phố

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

Chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2017

Chi tiết

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
  22/09/2023
 • Thông báo triển khai hóa đơn điện tử cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
  22/09/2023
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
  22/09/2023
 • Thông báo thay đổi số tài khoản dịch vụ vệ sinh môi trường
  22/09/2023
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ VÉ VÀO CỔNG THAM QUAN VƯỜN HOA THÀNH PHỐ
  22/09/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748