月子阶段,这个时候是乳房二次发育的黄金时期丰胸产品,在哺乳期间采用科学的方法配合丰胸运动,就能让胸部丰满结识产后丰胸产品,有效防止下垂、松弛等问题的发生。最后就是在宝宝断奶之后粉嫩公主酒酿蛋,这时就能采用产品,来辅助丰胸的实现了丰胸酒酿蛋
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/9/2016;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

  Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), cụ thể như sau:

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
 • Trụ sở: Số 08 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Vốn điều lệ: 56.143.000.000 đồng
 • Điện thoại: 02633.821758 Fax: 02633.837030
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký : 5.614.300 cổ phiếu
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00’ ngày 30/11/2017
 2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 3. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần đề nghị liên hệ với Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trước 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2017 (vui lòng mang theo CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến làm thủ tục).
 4. Kể từ sau thời điểm 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2017, Công ty sẽ tạm ngưng xác nhận chuyển nhượng cổ phần và sẽ thông báo phương thức thực hiện chuyển nhượng cổ phần đến Quý cổ đông sau khi Công ty hoàn tất công tác đăng ký chứng khoán tại VSD.
 5. Đối với cổ đông đã được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, vui lòng kiểm tra lại các thông tin ghi trên Giấy nếu có sai sót hoặc Quý cổ đông có thông tin thay đổi (địa chỉ liên lạc, số CMND/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp CMND/Căn cước công dân) mà chưa tiến hành điều chỉnh với Công ty, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, trước 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2017 để được cập nhật và chỉnh sửa thông tin đúng theo quy định.

Ngoài ra, để thuận lợi cho việc lưu ký cổ phiếu sau này, đề nghị Quý cổ đông có CMND đã quá hạn 15 năm kể từ ngày cấp nên tiến hành thủ tục làm lại CMND và cung cấp thông tin mới cho Công ty trước 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2017 để Công ty cập nhật thông tin vào danh sách cổ đông sẽ đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 1. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Mọi vấn đề liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Kế toán Tài vụ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Địa chỉ                     : Số 08 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt

Người liên hệ           : Hoàng Thị Thanh Thúy (0933908088)

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Trung Đường

Đính kèm nghị quyết đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung (xem file đính kèm)

 

 

 


Thống Kê


IP: 207.241.233.150
2021-12-01 18:36