Thông tin cổ đông


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Chi tiết

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ Đô Thị Đà Lạt 04/2022

Chi tiết

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

Chi tiết

Thông báo nhân sự ban điều hành Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Chi tiết

Nghị quyết của hội đồng quản trị tháng 11 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết

Công ty & Phòng ban

Xem nhiều

 • Tổ chức lễ trồng cây Mai Anh Đào Nhật Bản tại Vườn Hoa Thành Phố Đà Lạt
  22/09/2023
 • Thông tin tuyển dụng
  22/09/2023
 • Vườn hoa cẩm tú cầu giữa lòng thành phố Đà Lạt
  22/09/2023
 • Thông báo thay đổi giá vé vào cổng tham quan vườn hoa thành phố Đà Lạt
  22/09/2023
 • Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20-10
  22/09/2023

Liên hệ

Liên hệ
1900575748